Publications

 1. Yu Peng, Yingying Zhang, Yijie Gui, Dong An, Junzhong Liu, Xun Xu, Qun Li, Junmin Wang, Wen Wang, Chunhai Shi, Longjiang Fan, Baorong Lu, Yiwen Deng*, Sheng Teng* and Zuhua He* (2019) Elimination of a Retrotransposon for Quenching Genome Instability in Modern Rice. Mol Plant  https://doi.org/10.1016/j.molp.2019.06.004 [PDF]

 2. Keran Zhai, Yiwen Deng, Di Liang, Jun Tang, Jing Liu, Bingxiao Yan, Xin Yin, Hui Lin, Fudan Chen, Dongyong Yang, Zhen Xie, Jiyun Liu, Qun Li, Lin Zhang, Zuhua He* (2019) A new class of transcription factors regulates plant NLR-mediated immunity. Mol Cell 74, 1-14 [PDF]

 3. Junzhong Liu, Lili Feng, Xueting Gu, Xian Deng, Qi Qiu, Qun Li, Yingying Zhang, Muyang Wang, Yiwen Deng, Ertao Wang, Yuke He, Isabel Bäurle, Jianming Li, Xiaofeng Cao* and Zuhua He* (2019)  An H3K27me3 demethylase-HSFA2 regulatory loop orchestrates transgenerational thermomemory in Arabidopsis. Cell Research 29:379C390 [PDF]

 4. Zhen Xie, Bingxiao Yan, Jianrao Shou, Ju Tang, Meizhong Luo, Yiwen Deng*, Zuhua He* (2019) An NBS-LRR receptor pair confers broad-spectrum disease resistance through coordinating association in rice. Phil. Trans. R. Soc. B 374, 20180308 [PDF]

 5. Xin Yin, Baohong Zou, Xuexue Hong, Mingjun Gao, Weibing Yang, Xiangbin Zhong, Yang He, Peng Kuai, Yonggen Lou, Jirong Huang, Jian Hua*, Zuhua He* (2018) Rice copine genes OsBON1 and OsBON3 function assuppressors of broad-spectrum disease resistance. Plant Biotechnology Journal 16(8):1476-1487 [PDF]

 6. Mingjun Gao, Xin Yin, Weibing Yang, Sin Man Lam, Xiaohong Tong, Jiyun Liu, Xin Wang, Qun Li, Guanghou Shui, Zuhua He* (2017) GDSL Lipases modulate immunity through lipid homeostasis in rice.  PLOS Pathogens 13(11), 1006724 [PDF]

 7. Yiwen Deng, Keran Zhai, Zhen Xie, Dongyong Yang, Xudong Zhu, Junzhong Liu, Xin Wang, Peng Qin, Yuanzhu Yang, Guomin Zhang, Qun Li, Jianfu Zhang, Shuangqing Wu, Joëlle Milazzo, Bizeng Mao, Ertao Wang, Huaan Xie, Didier Tharreau, Zuhua He*(2017) Epigenetic regulation of antagonistic receptors confers rice blast resistance with yield balance. Science 355, 962-965 [PDF]

 8. Lin Zhang, Hong Yu, Bin Ma, Guifu Liu, Jianjun Wang, Junmin Wang, Rongcun Gao, Jinjun Li, Jiyun Liu, Jing Xu, Yingying Zhang, Qun Li, Xuehui Huang, Jianlong Xu, Jianming Li, Qian Qian, Bin Han, Zuhua He* & Jiayang Li* (2017) A natural tandem array alleviates epigenetic repression of IPA1 and leads to superior yielding rice. Nat Commun 8, 14789, DOI: 10.1038/ncomms14789 [PDF]

 9. Quanyuan You, Keran Zhai, Donglei Yang, Weibing Yang, Jingni Wu, Junzhong Liu, Wenbo Pan, Jianjun Wang, Xudong Zhu, Yikun Jian, Jiyun Liu, Yingying Zhang, Yiwen Deng, Qun Li, Yonggen Lou, Qi Xie, Zuhua He* (2016) An E3 Ubiquitin Ligase-BAG Protein Module Controls Plant Innate Immunity and Broad-Spectrum Disease Resistance. Cell Host & Microbe 20, 758-769 [PDF]

 10. Xiaozun Li, Donglei Yang, Li Sun, Qun Li, Bizeng Mao, and Zuhua He*(2016) The Systemic Acquired Resistance Regulator OsNPR1 Attenuates Growth by Repressing Auxin Signaling through Promoting IAA-Amido Synthase Expression. Plant Physiology 172: 546-555 [PDF]

 11. Kai Shu, Xiaodong Liu, Qi Xie*, Zuhua He* (2016) Two faces of one seed: hormonal regulation of dormancy and germination. Mol Plant9: 34-45 [PDF]

 12. Hui Shen, Xiangbin Zhong, Fangfang Zhao, Yanmei Wang, Bingxiao Yan, Qun Li, Genyun Chen, Bizeng Mao, Jianjun Wang, Yangsheng Li, Guoying Xiao, Yuke He, Han Xiao, Jianming Li, Zuhua He* (2015) ERECTA defines a major quantitative trait locus for heat survival and improves thermotolerance in transgenic plants. Nature Biotechnology 33: 996-1003  (cover article). [PDF]

 13. Jing Xu, Lin Zhang, Donglei Yang, Qun Li, Zuhua He* (2015) Thymidine kinases share conserved function for nucleotide salvage and play essential role for arabidopsis thaliana growth and development. New Phytologist 208: 1089-1103 [PDF]

 14. Dawei Yan, Xiaoming Zhang, Lin Zhang, Shenghai Ye, Longjun Zeng, Jiyun Liu, Qun Li, Zuhua He* (2015) CURVED CHIMERIC PALEA 1 encoding an EMF1-like protein maintains epigenetic repression of OsMADS58 in rice palea development. Plant J 82: 12-24 [PDF]

 15. Lin Zhang, Jianjun Wang, Junmin Wang, Linyou Wang, Bin Ma, Longjun Zeng, Yongbin Qi, Qun Li, Zuhua He* (2015) Quantitative trait locus analysis and fine mapping of the qPL6 locus for panicle length in rice. Theor Appl Genet 128(6):1151-1161 [PDF]

 16. Jing Xu, Yiwen Deng, Qun Li, Xudong Zhu*, Zuhua He* (2014) STRIPE2 encodes a putative dCMP deaminase that plays an important role in chloroplast development in rice. JGG 41: 39-548  (cover article) [PDF]  

 17. Li Sun, Yu Kong, Donglei Yang, Ying Chen, Xiao-Zun Li, Long-Jun Zeng, Qun Li, Er-Tao Wang, Zu-Hua He* (2014) Sugar homeostasis mediated by cell wall invertase GIF1 plays a role in preexisted and induced defense in rice. Mol Plant Pathol. 15: 161-173  (cover article)  [PDF]

 18. Xiaodong Liu, Hong Zhang, Yang Zhao, Zhengyan Feng, Qun Li, Hong-Quan Yang, Sheng Luan, Jianming Li, Zu-Hua He* (2013) Auxin controls seed dormancy through stimulation of abscisic acid signaling by inducing ARF-mediated ABI3 activation in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA 110(38):15485-90 [PDF]

 19. Weibing Yang, Mingjun Gao, Xin Yin, Jiyun Liu, Yonghan Xu, Longjun Zeng, Qun Li, Shubiao Zhang, Junmin Wang, Xiaoming Zhang, Zuhua He* (2013) Control of Rice Embryo Development, Shoot Apical Meristem Maintenance, and Grain Yield by a Novel Cytochrome P450 Mol Plant  6(6): 1945-960 [PDF]

 20. Dong-Lei Yang, Yinong Yang, and Zuhua He* (2013) Roles of Plant Hormones and Their Interplay in Rice Immunity Mol Plant  6 (3): 675-685 [PDF]

 21. Si-Hui Zhong, Jun-Zhong Liu, Hua Jin, Lin Lin, Qun Li, Ying Chen, Yue-Xing Yuan, Zhi-Yong Wang,Hai Huang, Yi-Jun Qi, Xiao-Ya Chen, Herv Vaucheret, Joanne Chory, Jianming Li*, and Zu-Hua He* (2013)  Warm temperatures induce transgenerational epigenetic release of RNA silencing by inhibiting siRNA biogenesis in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci USA

 22. Lin Lin, Si-Hui Zhong, Xiao-Feng Cui, Jianming Li, Zu-Hua He* (2012) Characterization of temperature sensitive mutants reveals a role for receptor-like kinase SCRAMBLED/STRUBBELIG in coordinating cell proliferation and differentiation during Arabidopsis leaf development. Plant J 72(5): 707-720  (cover article) [PDF]

 23. Xiaohong Tong, Jinfeng Qi, Xudong Zhu, Bizeng Mao, Longjun Zeng, Baohui Wang, Qun Li, Guoxin Zhou, Xiaojing Xu, Yonggen Lou*, Zuhua He* (2012) The rice hydroperoxide lyase OsHPL3 functions in defense responses by modulating the oxylipin pathway. Plant J 71, 763-775 [PDF]

 24. Dong-Lei Yang, Jian Yao, Chuan-Sheng Mei, Xiao-Hong Tong, Long-Jun Zeng, Qun Li, Lang-Tao Xiao, Tai-ping Sun, Jigang Li, Xing-Wang Deng, Chin Mei Lee, Michael F. Thomashow,Yinong Yang*, Zu-Hua He*, Sheng Yang He* (2012) Plant hormone jasmonate prioritizes defense over growth by interfering with gibberellin signaling cascade. Proc Natl Acad Sci USA 109: E1192-E1200. [PDF]

 25. Bin-Bin Jiao, Jian-Jun Wang, Xu-Dong Zhu, Long-Jun Zeng, Qun Li, Zu-Hua He* (2012) A novel protein RLS1 with NBCARM domains is involved in chloroplast degradation during leaf senescence in rice. Mol Plant 5: 205-217 [PDF]

 26. Yingying Zhang, Baichen Zhang, Dawei Yan, Weixin Dong, Weibing Yang, Qun Li, Longjun Zeng, Jianjun Wang, Linyou Wang, Leslie M. Hicks, Zuhua He* (2011) Two Arabidopsis cytochrome P450 monooxygenases CYP714A1 and CYP714A2 function redundantly in plant development through gibberellin deactivation. Plant J. 67: 342-353 [PDF]

 27. Weibing Yang, Sulin Ren, Xiaoming Zhang, Mingjun Gao, Shenghai Ye, Yongbin Qi, Yiyan Zheng, Juan Wang, Longjun Zeng, Qun Li, Shanjin Huang, Zuhua He* (2011) BENT UPPERMOST INTERNODE1 encodes a class II formin FH5 crucial for actin organization and rice development. Plant Cell 23: 661-680. [PDF]

 28. Wei Li, Sihui Zhong, Guojun Li, Qun Li, Bizeng Mao, Yiwen Deng, Huijuan Zhang, Longjun Zeng, Fengming Song*, Zuhua He* (2011) Rice RING protein OsBBI1 with E3 ligase activity confers broad-spectrum resistance against Magnaporthe oryzae by modifying the cell wall defence. Cell Res 21: 835-848. [PDF]

 29. Fang Chen, Ming-Jun Gao, Yan-Song Miao, Yue-Xing Yuan, Mu-YangWang, Qun Li, Bi-Zeng Mao,Li-Wen Jiang and Zu-Hua He* (2010)  Plasma Membrane Localization and Potential Endocytosis of Constitutively Expressed XA21Proteins in Transgenic Rice. Molecular Plant 3: 917-926  [PDF

 30. Yiwen Deng, Xudong Zhu, Jing Xu, Hongqi Chen, Zuhua He* (2009) Map-Based Cloning and Breeding Application of a Broad-Spectrum Resistance Gene Pigm to Rice Blast. In G.-L. Wang, B. Valent (eds.), Advances in Genetics, Genomics and Control of Rice Blast Disease, DOI 10.1007/978-1-4020-9500-9 16. [PDF]

 31. Ertao Wang, Jianjun Wang, Xudong Zhu, Wei Hao, Linyou Wang, Qun Li, Lixia Zhang, Wei He, Baorong Lu, Hongxuan Lin, Hong Ma, Guiquan Zhang and Zuhua He* (2008)  Control of rice grain-filling and yield by a gene with a potential signature of domestication. Nature Genetics 40, 1370-1374 [PDF]

 32. Donglei Yang, Qun Li, Yiwen Deng, Yonggen Lou, Muyang Wang, Guoxing Zhou, Yingying Zhang, and Zuhua He (2008)  Altered disease development in the eui mutants and Eui overexpressors indicates that gibberellins negatively regulate rice basal disease resistance. Mol Plant 1, 528-537 [PDF]

 33. Yaling Wang, Mingjun Gao, Qun Li, Linyou Wang, Jianjun Wang, Jong-Seong Jeon, Na Qu, Yuelin Zhang, Zuhua He* (2008)  OsRAR1 and OsSGT1 physically interact and function in rice basal disease resistance. Molecular Plant-Microbe Interactions 21, 294-303 [PDF]  

 34. Yingying Zhang, Yongyou Zhu, Yu Peng, Dawei Yan, Qun Li, Jianjun Wang, Linyou Wang, Zuhua He* (2008)  Gibberellin homeostasis and plant height control by EUI and a role for gibberellin in root gravity responses in rice. Cell Research  18, 412-421 [PDF]

 35. Zhongqin Zhang, Qun Li, Zhimiao Li, Paul E. Staswick, Muyang Wang, Ying Zhu, Zuhua He* (2007)  Dual regulation role of GH3.5 in salicylic acid and auxin signaling during Arabidopsis-Pseudomonas syringae interaction. Plant Physiol 145, 450-464 [PDF

 36. Chen, F, Li Q and He ZH* (2007) Proteomic Analysis of Rice Plasma Membrane-Associated Proteins in Response to Chitooligosaccharide Elicitors. Journal of Integrative Plant Biology 49, 49: 863-870  [PDF]

 37. Chen F, Yuexing Yuan, Qun Li, He Z* (2007) Proteomic analysis of rice plasma membrane reveals proteins involved in early defense response to bacterial blight. Proteomics 7, 1529-1539 [PDF]

 38. Yuan YX, Zhong SH, Li Q, Zhu ZR, Lou YG, Wang LY, Wang JJ, Wang MY, Li QL, Yang DL, He ZH* (2007)  Functional analysis of rice NPR1-like genes reveals that OsNPR1/NH1 is the rice orthologue conferring disease resistance with enhanced herbivore susceptibility. Plant Biotechnology Journal 5, 313-324 [PDF]

 39. Deng YW, Zhu XD, Shen Y and He ZH* (2006)  Genetic characterization and fine mapping of the blast resistance locus Pigm(t) tightly linked to Pi2 and Pi9 in a broad-spectrum resistant Chinese variety. Theor Appl Genet 113, 705-713 [PDF]

 40. Zhu YY, Takahito Nomura, Xu YH, Zhang YY, Peng Y, Mao BZ, Atsushi Hanada, Zhou HC Wang RX, Li PJ, Zhu XD, Lewis Mander, Yuji Kamiya, Shinjiro Yamaguchi, and He ZH* (2006)  ELONGATED UPPERMOST INTERNODE encodes a cytochrome P450 monooxygenase that epoxidizes gibberellins in a novel deactivation reaction in rice. Plant Cell 18, 442-456  [PDF]